Opracowanie numeracji adresowej wykonano w oparciu o przepisy zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125)